Lopende vacatures

directeur basisonderwijs

m/v/x wervingsreserve – vastbenoemd – voltijds

De functie

Je bent binnen het gemeentelijk onderwijsnet verantwoordelijk voor de basisscholen in Baaigem, Gavere en Vurste, met circa 360 leerlingen en 35 leerkrachten.

Je vormt samen met jouw collega-directeur een pedagogisch-didactische tandem voor de twee gemeentelijke basisscholen (circa 600 leerlingen).

Je geeft dus zowel leiding aan het schoolproces als aan de schoolorganisatie.

Profiel

 • je voldoet aan de minimale decretale aanwervingsvoorwaarden

 • je hebt minstens 5 jaar dienstanciënniteit als bestuurs- of onderwijzend personeel in het basisonderwijs, het secundair onderwijs of het hoger onderwijs (in een pedagogische richting)

 • je bent een echte peoplemanager

 • je hebt de leiderschapscapaciteiten om zowel het onderwijsproces als de schoolorganisatie te sturen

 • je hebt een grote dosis pedagogische en didactische kennis, inzichten en vaardigheden

 • je kunt je administratief, financieel en juridisch uit de slag trekken

 • je beschikt over een attest van deelname aan de cursus directeur van OVSG (AVSG) of gelijkwaardig of je bent bereid dit tijdens de proeftijd te behalen

Wij bieden

 • een aangename en uitdagende werkomgeving
 • een boeiende voltijdse betrekking met oog op vaste benoeming
 • loon- en arbeidsarbeidsvoorwaarden in overeenstemming met het decreet rechtspositie voor het gesubsidieerd onderwijs
 • intensieve begeleiding tijdens de proeftijd
 • indiensttreding: op 1 september 2021

Kandidaturen

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan uiterlijk op 15 januari 2021 jouw sollicitatiebrief naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere.

Jouw brief moet vergezeld zijn van:

 • een curriculum vitae,
 • een uittreksel uit de geboorteakte,
 • een kopie van jouw diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen,
 • een uittreksel uit het strafregister model 2 dat niet ouder is dan 3 maanden
 • en een nationaliteitsbewijs.

Je dient te slagen in een selectieprocedure van niet-vergelijkende aard.
De geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaar opgenomen in een wervingsreserve.

Meer info?

Weet je nog niet voldoende? Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met de heer Serge Ronsse 09 389 29 00 of via administratie@gavere.be.

 

Contact

Administratieve Organisatie
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
17:00 - 19:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten