Commissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die de vergaderingen van de gemeenteraad voor een of meerdere beleidsthema's voorbereiden.

Gemeenteraadscommissie algemeen beleid

Opdracht

De commissie bereidt de besluitvorming van de raad voor en waakt in het bijzonder over de afstemming van het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gemeentelijk beleid.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden:

 • Open VLD-VOG: Denis Dierick, Tanja Eeckhout, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher
 • Gavere Durft/ NV-A: Ankie D'Hollander, Pierre Penninck, Karel Hubau
 • CD&V: Dirk Martens
 • Groen: Nele Melkebeke

Raadgevende leden:

 • sp.a: Peggy Demoor

Deontologische commissie

Opdracht

De commissie waakt over de deontologische rechten en plichten van de raadsleden van zowel gemeente als OCMW.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden:

 • Open VLD-VOG: Denis Dierick, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Tanja Eeckhout
 • Gavere Durft/ NV-A: Nadine De Stercke, Wim Malfroot en Karel Hubau
 • CD&V: Steffi Beyaert
 • Groen: Nele Melkebeke

Raadgevende leden:

 • sp.a: Peggy Demoor

Tuchtcommissie

Opdracht

De commissie is bevoegd voor de tuchtprocedures tegen personeelsleden waarvoor de gemeenteraad optreedt als aanstellende overheid.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden:

 • Open VLD-VOG: Denis Dierick, Peter Declercq, Tanja Eeckhout, Dieter De Mets
 • Gavere Durft/ NV-A: Isabelle Tuypens, Luc Goemaere, Veronique Dedeyne
 • CD&V: Dirk Martens
 • Groen: Jef Vermaere

Waarnemende leden:

 • s.pa: Peggy Demoor

Agenda's

De agenda's van de gemeenteraadscommissies kan je raadplegen op de raadpleegomgeving.

Contact

Administratieve Organisatie
Administratief centrum
Markt 1
9890 Gavere
België
Gesloten
Gesloten
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
17:00 - 19:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak
08:45 - 11:45
Enkel op afspraak