AAA
rss

Bouw mee aan het beleid en sluit je aan bij een gemeentelijke adviesraad

Ben jij begaan met de toekomst van je gemeente? Heb je ervaring met thema’s zoals jeugdwerk, sport of milieu? Wil je de komende zes jaar mee richting geven aan het beleid? Stel je dan kandidaat om deel uit te maken van een gemeentelijke adviesraad.

Wat doet een adviesraad?

Een adviesraad geeft advies of doet voorstellen aan het gemeentebestuur, en organiseert eventueel zelf activiteiten. In elke raad zetelen vertegenwoordigers van verenigingen of belangengroepen. De meeste raden staan ook open voor jou als geïnteresseerde inwoner. Jij vertegenwoordigt dan de belangen van alle Gaverlingen.

Hoe stel je je kandidaat?

Je voldoet aan deze voorwaarden:

  • je woont in Gavere of kan een band met onze gemeente aantonen
  • je bent minstens 18 jaar
  • je hebt nuttige ervaring met het thema van de adviesraad (bijvoorbeeld door je opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk, inzet in een vereniging, …)

Dien je kandidatuur ten laatste op vrijdag 31 mei in bij het college van burgemeester en schepenen via info@gavere.be of per brief naar Markt 1, 9890 Gavere.

Welke adviesraad past bij jou?

Adviesraad voor cultuur

Ben je creatief en/of heb jij een hart voor cultuur? Wil je cultuurbeleving in Gavere promoten en kan je zelf de handen uit de mouwen steken? Of ben je een enthousiaste gebruiker van de bib en wil je meedenken over de bibwerking?

Als lid van de adviesraad voor cultuur geef je advies over cultuurbeleid, culturele activiteiten, de werking van de bib en gebruik van gemeentelijke culturele ontmoetingsplaatsen zoals de Racing en de trefpunten.

Adviesraad voor toerisme en erfgoed

Ben jij fier op je gemeente en op de Vlaamse Ardennen? Kan je creatief meedenken over alles rond toerisme en erfgoed, niet enkel over het beleid maar ook over de praktische organisatie van evenementen? Wil je hier graag actief aan meewerken? Dan is de adviesraad voor toerisme en erfgoed iets voor jou.

Je geeft advies over alle aspecten van erfgoed, waaronder de opmaak van erfgoedpublicaties, maar ook over het toerisme in Gavere en Vlaamse Ardennen en de werking toeristisch onthaalpunt De Poort.

Adviesraad voor jeugd

Ben je jong of jong van hart? Heb je ervaring met jeugdwerk? Wil je het gemeentebestuur helpen om jongeren te bereiken? Dan ben je welkom bij de jeugdraad. Je laat de stem van de jongeren horen of werkt samen met jongeren aan het beleid rond jeugd,  jeugdwerk en –welzijn.

Adviesraad voor sport

Hou je van sporten? Heb jij frisse ideeën over sportbeleving en de promotie van sport in Gavere? Kan je meedenken over de behoeften van sporters en de nood aan sportinfrastructuur? Stel je dan kandidaat voor de sportraad en werk actief mee aan het sportbeleid.

Adviesraad voor ouderen

Ben je zelf al een senior of heb je een hart voor ouderen? Werk je beroepsmatig of vrijwillig met ouderen, bijvoorbeeld als zorgverlener of mantelzorger? Sluit je aan bij de adviesraad voor ouderen en werk mee aan de gezondheid en het welzijn van alle senioren.

Adviesraad voor leefmilieu

Heb jij een gedegen kennis van natuur en leefmilieu, bijvoorbeeld door je opleiding of je werkervaring? Kan je samen met de verschillende belanghebbenden en sectoren constructief over deze thema’s overleggen en adviseren?

Stel je dan kandidaat om lid van de adviesraad voor leefmilieu te worden en stimuleer het beleid rond milieu, natuur, land- en tuinbouw en klimaat.

Overlegstructuur Huis van het Kind

Ben je een geëngageerde ouder, grootouder, zorgverlener, leerkracht, vrijwilliger met een hart voor kinderen, …? Als lid van de overlegstructuur Huis van het Kind werk je mee aan een goed beleid voor de gezondheid en het welzijn van alle Gaverse kinderen en jongeren.

Commissie voor ruimtelijke ordening

Heb jij grondige kennis over ruimtelijke ordening en wil je die inzetten om het gemeentelijk beleid te stimuleren? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor de commissie voor ruimtelijke ordening.

Meer weten

Heb je nog vragen? Neem contact op via info@gavere.be of 09 389 29 00.