AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 5 november 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtigen burgemeesterbesluit van 30 oktober 2018 betreffende tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het plaatsen van een torenkraan bij renovatie van een dak - Aalbroekstraat 32 (verlenging).

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden