AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 29 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 23 oktober 2018 betreffende tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij renovatie van de woning gelegen in de Onderstraat 27.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden