AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 23 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij renovatie van de woning gelegen in de Onderstraat 27.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden