AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 5 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijke politiereglement op het wegverkeer voor een parkeerverbod op de parkeerstrook ter hoogte van Veldstraat 65 - 67 - 69

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden