AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijke politiereglement op het wegverkeer houdende parkeerverbod op de Markt ter organisatie van het 23e Kapittel op zondag 28 oktober 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden