AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij een parkeerverbod ter hoogte van Scheldestraat 17 - 19 -21 (verlenging)

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden