AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 25 september 2018 betreffende tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende afsluiten van het kruispunt Markt met de Molenstraat bij as-built opmetingen in de Molenstraat op donderdag 27 september 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden