AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 1 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het afsluiten van een deel van het jaagpad Scheldeoever voor het uitvoeren van herstellingswerken aan de oevers van de Schelde

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden