AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 1 oktober 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 26 september 2018 betreffende tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het slopen van de woning Scheldestraat 13 (verlenging).

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden