AAA
rss

bekendmaking reglement

e burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 24 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 18 september 2018 betreffende tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het invoeren van een snelheidsbeperking in de Baaigemstraat ter hoogte van het dorpsplein op zondag 23 september 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden