AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 25 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende afsluiten van het kruispunt Markt met de Molenstraat bij sonderingswerken in de Molenstraat op donderdag 27 september 2018

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden