AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 10 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 4 september 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij een parkeerverbod ter hoogte van Scheldestraat 17 - 19 - 21

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden