AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 6 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een bijkomend parkeerverbod bij de WAOD Semmerzake op zondag 9 september 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden