AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 3 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het afsluiten van een deel van de Steenweg (achter de kerk) te Asper ter gelegenheid van de startdag van de scouts en gidsen op zaterdag 22 september 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden