AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 3 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 22 augustus 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het plaatsen van een parkeerverbod tijdens kermis Vurste van 24 augustus tot en met 27 augustus 2018

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden