AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 3 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een parkeerverbod in een gedeelte van de Broeckstraat op zondag 9 september 2018

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden