AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 4 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij een parkeerverbod ter hoogte van Scheldestraat 17 - 19 - 21.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden