AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 27 augustus 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het invoeren van een parkeerverbod op een gedeelte van het Carlos Dierickxplein tijdens het kermisweekend van 23 september 2018

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden