AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 27 augustus 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  Bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 22 augustus 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij herstellingswerken aan het fietspad in de Eeckhoustraat

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden