AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 27 augustus 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het vervangen van een dakbedekking van de woning gelegen in de Veldstraat 72.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden