AAA
rss

bekendmaking reglement

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 6 augustus 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het inrichten van open brouwfeest 200 jaar brouwerij Contreras op zondag 19 augustus 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden