AAA
rss

Kennisgeving milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Van 30 juli tot en met 30 augustus kan je het milieueffectrapport voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden van het Vlaams departement Omgeving inkijken en je opmerkingen formuleren.

Bekijk het rapport online of kom het tijdens de openingsuren inkijken bij het loket Grondgebiedzaken in het administratief centrum.