AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 juli 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij een doortocht van de GP Zottegem 2018 Men Elite UCI 1.1 op dinsdag 21 augustus 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden