AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 juli 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het slopen van de woning Scheldestraat 13

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden