AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 9 juli 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het uitvoeren van onderhoudswerken in de Prosper Heysestraat.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden