AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 2 juli 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 26 juni 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen op de parkeerstrook ter hoogte van Kasteeldreef 12.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden