AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 25 juni  2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp:  tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het vegen en borstelen van de dorpskern Asper en Markt Gavere op 27 juni en 28 juni 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden