AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 25 juni 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 12 juni 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer tijdens de zomerkermis in het weekend van 17 juni 2018 (aanpassen collegebesluit van 28 mei 2018)

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden