AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 25 juni  2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende een parkeerverbod op deel van de parking van de Sportdreef op vrijdag 29 juni 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden