AAA
rss

Selectieleidraad voor de nieuwe sporthal van Gavere wordt bekendgemaakt

Tijdens de  gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 stelt de bestuursmeerderheid de selectieleidraad van het project sporthal ter kennisname voor. Hierin staat alle nuttige informatie over de selectieprocedure en over het project zelf voor geïnteresseerde kandidaten. De sporthal zal in de Sportdreef worden gebouwd.

 De selectieleidraad bevat de voorwaarden waaraan de sporthal moet voldoen, zoals de afmetingen en het programma en de behoeften van de doelgroepen. Alle sportverenigingen in Gavere werden daarom op voorhand geraadpleegd.

Tijdens de verschillende overlegrondes met de betrokken verenigingen is gebleken dat de fanfare en de senioren geen vragende partij zijn om een plaats te krijgen in dit nieuwe gebouw. Trefpunt ’t Eiland blijft dus hun uitvalsbasis. Ook de petanqueclub en jeugdhuis De Barst blijven op hun huidige locatie.

De gemeente heeft in overleg met externe experten een “design and build” procedure opgezet om de sporthal te laten ontwerpen en bouwen. Concreet zal worden gezocht naar complete bouwteams met een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Deze procedure laat toe de bouwkosten later beter onder controle te houden. Inschrijvers moeten een duurzaam totaalconcept ontwikkelen dat perfect in de omgeving past, en tegelijk aan alle noden van de gemeente en de verenigingen voldoet.

De procedure verloopt in twee fasen:

  1. Selectie van de kandidaten op basis van hun ervaring
  2. Indienen van offertes

De eerste fase, de selectiefase, zal worden opgestart na de gemeenteraadsverkiezingen.

Pas in de volgende fase, bij het indienen van de offertes, zal de definitieve kostprijs van de nieuwe sporthal gekend zijn. Deze mag in ieder geval niet hoger zijn dan het plafond van zes miljoen euro. De offertes worden verwacht in de tweede helft van 2019.

Als startdatum voor de bouw van de sporthal wordt 2020 vooropgesteld.