AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 15 juni  2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het afsluiten van de Markt aan de kant van de pare huisnummers tijdens muziekoptredens thv Café Club op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden