AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 11 juni  2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtigen burgemeesterbesluit van 30 mei 2018 betreffende een tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het plaatsen van een promostand op de parkeerplaats thv Markt 12.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden