AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 4 juni  2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 36.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden