AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 4 juni 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het uitvoeren van rioolaansluiting in de Sint-Pietersstraat 26.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden