AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 28 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het inrichten van een speelstraat in een deel van de Haagstraat van 9 juli tot en met 13 juli 2018

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden