AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 29 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het plaatsen van een torenkraan ter hoogte van de Stationsstraat 66.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden