AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 14 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtigen burgemeesterbesluit van 3 mei 2018 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende het plaatsen van een silo ter hoogte van Vluchtenboerstraat 27b en 27c.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden