AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 14 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: tijdelijk politiereglement op het wegverkeer houdende het plaatsen van parkeerverbod voor het vegen en borstelen van de Markt op 15 en 16 mei 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden