AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 7 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement op het wegverkeer installeren van 2 laadplaatsen voor elektrische voertuigen op de parking aan de Sportdreef.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden