AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 7 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtigen beslissing burgemeester dd. 2 mei 218 tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende dringende herstellingswerken aan het sluis - Scheldekant.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden