AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 7 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement op het wegverkeer bij het inrichten van een kampeerautoterrein in de Brandweerstraat.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden