AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 2 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer betreffende dringende herstellingswerken aan het sluis - Scheldekant.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden