AAA
rss

bekendmaking reglement

e burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 30 april 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het uitvoeren van grondwerken in de tuin bij de woning gelegen in de Baaigemstraat ter hoogte van huisnr. 38.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden