AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 30 april 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het uitvoeren van onderhoudswerken in de Peperstraat (verlenging).

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden