AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 april 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij inrichten van een schoolfeest in de VBS Asper op zaterdag 9 juni 2018.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden