AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 9 april 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 4 april 2018 betreffende een tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een parkeerverbod op de Markt bij de heropening van het marktcafé op zaterdag 7 april 2018

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden