AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 26 maart 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtigen burgemeesterbesluit van 15 maart 2018 voor het afsluiten van de rijweg Leegstraat thv huisnr. 10B voor het leveren van gewelven aan een woning.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden